İTÜ RFID Laboratuvarı

İTÜ RFID Laboratuvarı, RFID teknolojisinin lojistik ve üretim başta olmak üzere iş süreçlerindeki kullanımını ve etkilerini araştırma, bu teknoloji kapsamında yeni ürün ve sistemler geliştirme, Türkiye'deki sanayi ve hizmet sektörünü bu konuda bilinçlendirmek misyonu ile RFID performans testlerini yürütmek, farklı RFID uygulama modellerini simüle etmek amaçlı olarak kurulmuştur.

Katılımcı İş Ortaklarımız

RFID Teknolojisi

Nesneleri radyo frekansı aracılığı ile tekil ve otomatik olarak temassız bir şekilde tanımaya yarayan Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisi günümüzde mobil ve kablosuz iletişim teknolojileri içerisinde kendisine önemli bir yer edinmiştir. Geçmişi eski de olsa, yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler ve maliyetlerin azalması ile bu teknoloji, farklı endüstrilerde süreçlerin etkinliğini arttırdığından ve kullanıcılara günlük hayatta ciddi fayda ve kolaylıklar sağladığından kitlesel uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır.

Uluslararası Standartlar

RFID sistemlerinde uluslararası standartların gelişmesi, uygulamaların yaygınlaşması açısından çok büyük önem arz etmektedir. Ortak RFID standartlarının gelişmesi ile farklı üreticilerin okuyucu ve etiketleri arasında çalışabilme uyumunun sağlanması donanım maliyetlerini aşağı çekecektir. Bugün özellikle UHF spektrumunda RFID standartlarının oluşturulması için iki uluslararası organizasyon, EPCGlobal ve ISO çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. EPCGlobal, EPC Sınıf 1 Gen2 standardını 2004 yılı sonunda piyasaya sürmüştür. ISO ise 18000-6 standardını Ağustos 2004’te duyurmuştur. İki standardın birbiri ile uyum süreci 2006 yılı sonuna kadar devam etmiştir. EPC Gen2 standardı ile palet ve kutu seviyesinde yapılan pilot çalışmalarda başarılı sonuçlar ortaya çıkmış, ancak ürün seviyesinde yapılan çalışmalarda güvenlik konusunda bazı ihtiyaçların olduğu görülmüştür. Bu nedenle EPCGlobal’ın önümüzdeki yıllarda Gen3 standardını piyasaya sürmesi beklenmektedir. Uluslararası standart kuruluşları arasında ISO ve EPCGlobal’ın yanısıra AIM, ABD menşeli ANSI, FCC ve Avrupa menşeli ECC, ETSI gibi organizasyonlar da bulunmaktadır.  [Devam]